Јавна набавка 2015. Д МВ 01-15

Прва измењена Конкурсна документација за ЈНМВ бр. Д МВ 01-15

Кликни за преглед

Одговори на постављена питања:

Кликни за преглед

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

Кликни за преглед

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Кликни за преглед

Решење о усвајању захтева за заштиту права.

Кликни за преглед

Закључак о обустави захтева за заштиту права.

Кликни за преглед

Препоручено