Јавна набавка мале вредности 01-2019

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 01-19

Кликни за преглед

Позив за подношење понуде:

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора:

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору:

Кликни за преглед