Јавна набавка 2019. 02-2019

Конкурсна документација за ЈН бр. 02-19

Кликни за преглед

Обавештење о покретању преговарачког поступка:

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора:

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору – партија 1 и 2:

Кликни за прегледКликни за преглед