Јавна набавка мале вредности 03-2019

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 03-19

Кликни за преглед

Јавни позив за ЈНМВ бр. 03-19

Кликни за преглед

Одговори на постављена питања бр.1

Кликни за преглед

Обавештење о допуни и измени конкурсне документације

Кликни за преглед

Измењена и допуњена конкурсна документација

Кликни за преглед

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Кликни за преглед

Одлука о додели уговора

Кликни за преглед

Обавештење о закљученом уговору

Кликни за преглед